تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۲:۰۰
کد خبر: ۲۰۸۵۷۴
‌می‌متالز - بانک تجارت در حال حاضر مالک ۸۳۲۰ سهم (معادل ۲۰‏‏/۸۳ درصد) از سهام شرکت فرآورده‌های غذایی و قند یاسوج بوده که میزان سهامداری برای گروه بانک (با احتساب شرکت‌های زیرمجموعه) برابر ۸۳۲۴ سهم معادل ۲۴‏‏/۸۳ درصد در شرکت مذکور می‌باشد.

به گزارش می‌متالز، در اجرای دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد آن سازمان محترم مصوب سال ۱۳۸۶ به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به عدم ایفای تعهدات قرارداد واگذاری سهام شرکت فرآورده‌های غذایی و قند یاسوج (به شماره ثبت ۵۵۷۳ شهرستان یاسوج و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۳۸۲۶) از سوی خریدار و اقدامات حقوقی و قضایی صورت گرفته به منظور استیفای حقوق بانک و سهامداران، طرح دعوی بانک علیه خریدار منجر به صدور دادنامه بدوی دایر بر «اعلام بطلان قرارداد صلح سهام موضوع خواسته از تاریخ انعقاد و اعلام بطلان انتقالات انجام شده پس از تاریخ مذکور» گردیده و با پیگیری‌های بعدی این رای قطعیت یافته و متعاقب صدور اجراییه مورخ ۱۴‏‏/۰۷‏‏/۱۳۹۹ مفاد دادنامه‌های صادره له بانک در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۲ مورخ ۲۸‏‏/۸‏‏/۱۳۹۹ منتشر گردیده است.

بر این اساس بانک تجارت در حال حاضر مالک ۸۳۲۰ سهم (معادل۲۰‏‏/۸۳ درصد) از سهام شرکت فرآورده‌های غذایی و قند یاسوج بوده که میزان سهامداری برای گروه بانک (با احتساب شرکت‌های زیرمجموعه) برابر ۸۳۲۴ سهم معادل ۲۴‏‏/۸۳ درصد در شرکت مذکور می‌باشد.

همچنین حکم خلع ید از خریدار کارخانه فوق به موجب دادنامه مورخ ۲۸‏‏/۱۱‏‏/۱۳۹۹ از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج و اجراییه مربوطه صادر شده و کارخانه در تاریخ ۰۵‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۹ تحویل نماینده بانک گردیده که بر این اساس مبلغ ۴۷۶،۷۳۵،۴۵۷،۶۰۰ ریال به حساب بهای تمام شده سهام مذکور در سرفصل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بانک ثبت و مبلغ ۲۱۶،۳۶۴،۵۵۷،۲۲۱ ریال نیز به حساب بدهکاری شرکت یادشده (معادل مبالغ پیش از واگذاری) منظور گردید.

با عنایت به ابطال معامله، مبلغ ۲۶۰،۶۴۴،۷۴۴،۷۵۳ ریال که بابت درآمد واگذاری منظور شده بود از سود سال ۱۳۹۹ بانک کسر گردیده است. شایان ذکر است ارزش گذاری سهام مسترد شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در دستور کار بانک قرار داشته و توسط اسناد بعدی اطلاع‌رسانی لازم در این رابطه صورت خواهد پذیرفت.

منبع: بورس امروز

عناوین برگزیده