اقتصاد و تجارت بیمه
دسته بندی :
اقبال‌پور سرپرست بیمه رازی شد

اقبال‌پور سرپرست بیمه رازی شد

تطبیق اساسنامه؛ محور گردهمایی
شرکت بیمه ملت اعلام کرد؛

تطبیق اساسنامه؛ محور گردهمایی "ملت"

رشد‌های متعدد بیمه تعاون نسبت به دوره مشابه؛

"وتعاون" در ۹ ماهه، هر سهم ۶۲ ریال

اعتبارسنجی وارد صنعت بیمه می‌شود

اعتبارسنجی وارد صنعت بیمه می‌شود

وام خرید بیمه‌نامه هم آمد+شرایط

وام خرید بیمه‌نامه هم آمد+شرایط

بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد

بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد

افتخاری از جنس
بیمه ملت رکورد یک هزار و ۷۲ میلیارد تومانی حق بیمه صادره را ثبت کرد؛

افتخاری از جنس "ملت"