اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
ثبت شکایات از صنعت بیمه ۲۲ درصد افت کرد

ثبت شکایات از صنعت بیمه ۲۲ درصد افت کرد

بیمه
شرکت پاکشوما به طرح رفاه دانا پیوست

شرکت پاکشوما به طرح رفاه دانا پیوست

بیمه
افزایش سرمایه «دانا»
شرکت بیمه دانا مجمع عمومی برگزار می‌کند

افزایش سرمایه «دانا»

بیمه
صنعت بیمه نیازمند ایجاد شرکت‌های جدید اتکایی است

صنعت بیمه نیازمند ایجاد شرکت‌های جدید اتکایی است

بیمه
سرمایه
در نشست خبری یک دیدار، یک عرضه "وتعاون"؛

سرمایه "وتعاون" ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود

بیمه
افزایش ضریب نفوذ بیمه «جان دانا»

افزایش ضریب نفوذ بیمه «جان دانا»

بیمه