آهن و فولاد
دسته بندی :
رشد تولید فولاد با مهار چالش‌ها و حمایت از تولید داخل به ثمر می‌نشیند
معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک عنوان کرد:

رشد تولید فولاد با مهار چالش‌ها و حمایت از تولید داخل به ثمر می‌نشیند

آهن و فولاد
فروش ۲۶۸۶ میلیارد تومانی ذوب در بازار‌های داخلی

فروش ۲۶۸۶ میلیارد تومانی ذوب در بازار‌های داخلی

آهن و فولاد
۸۷ درصد تولید فولادی‌ها صرف مصارف داخلی شد
طی ۱۱ ماه ۱۴۰۱

۸۷ درصد تولید فولادی‌ها صرف مصارف داخلی شد

آهن و فولاد
لبیک ذوب آهن اصفهان برای افزایش تولید و تحقق شعار سال

لبیک ذوب آهن اصفهان برای افزایش تولید و تحقق شعار سال

آهن و فولاد
فولاد مبارکه «جهاد تبیین» مد نظر مقام معظم رهبری را به بهترین شکل محقق کرد
مدیر اجرایی هیات رزمندگان اسلام استان اصفهان:

فولاد مبارکه «جهاد تبیین» مد نظر مقام معظم رهبری را به بهترین شکل محقق کرد

آهن و فولاد
عزم ذوب‌ آهن اصفهان برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری

عزم ذوب‌ آهن اصفهان برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری

آهن و فولاد
ارتقای فرایند‌های زیست‌محیطی با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آهک در فولاد مبارکه
مدیر اجرای پروژه‌های ناحیه آهن سازی شرکت فولاد مبارکه:

ارتقای فرایند‌های زیست‌محیطی با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آهک در فولاد مبارکه

آهن و فولاد