آهن و فولاد آهن و فولاد
دسته بندی :
وزارت نیرو درباره تامین برق فولادی‌ها شفاف‌سازی کند
در گفتگو با «می متالز» مطرح شد:

وزارت نیرو درباره تامین برق فولادی‌ها شفاف‌سازی کند

ذوب را برای بلند مدت بخریم؟

ذوب را برای بلند مدت بخریم؟

تقاضای فولاد چین به اوج خود نزدیک شده است

تقاضای فولاد چین به اوج خود نزدیک شده است

در کنار فولاد مبارکه بوده و هستیم

در کنار فولاد مبارکه بوده و هستیم

چالش تاب آوری فولادسازان و چشم انداز پیش رو

چالش تاب آوری فولادسازان و چشم انداز پیش رو

چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکار‌های تاب‌آوری صنعت فولاد را ارائه کرد
مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان در اولین همایش تخصصی تاب‌آوری در صنعت فولاد:

چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکار‌های تاب‌آوری صنعت فولاد را ارائه کرد

فولاد مبارکه امروز یک بازیگر جدی در حوزه تولید انرژی در کشور است
معاون تکنولوژی فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه امروز یک بازیگر جدی در حوزه تولید انرژی در کشور است

پرطرفدارترین عناوین