آهن و فولاد آهن و فولاد
دسته بندی :
نرخ صادرات فولاد ایران طی ۲ ماه نخست امسال کاهشی است/ برنامه دولت برای نزدیک‌سازی نرخ ارز آزاد و نیمایی
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد:

نرخ صادرات فولاد ایران طی ۲ ماه نخست امسال کاهشی است/ برنامه دولت برای نزدیک‌سازی نرخ ارز آزاد و نیمایی

۲ تجهیز دانش‌بنیان صنعت فولاد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید شد
بومی‌سازی و شکست انحصار کشور خارجی؛

۲ تجهیز دانش‌بنیان صنعت فولاد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید شد

۲ تجهیز دانش‌بنیان صنعت فولاد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید شد
بومی‌سازی و شکست انحصار کشور خارجی؛

۲ تجهیز دانش‌بنیان صنعت فولاد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید شد

دولت با افزایش عوارض بر واردات و حذف عوارض صادرات درآمد خود را افزایش دهد
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران:

دولت با افزایش عوارض بر واردات و حذف عوارض صادرات درآمد خود را افزایش دهد

رکورد تولید روزانه ۵ هزار و ۷۱۳ تن کلاف گرم در فولاد سبا ثبت شد/کیفیت ۹۸ درصدی تولیدات نهایی
مدیر عملیات مجتمع فولاد سبا:

رکورد تولید روزانه ۵ هزار و ۷۱۳ تن کلاف گرم در فولاد سبا ثبت شد/کیفیت ۹۸ درصدی تولیدات نهایی

برترین فولادساز سال ۱۴۰۲ که بود؟

"فخاس" پرچم‌دار رشد میان فولادسازان