زمین شناسی زمین شناسی دریایی
دسته بندی :
مجوز‌های معدن‌کاری در اعماق دریا بررسی خواهد شد
پس از طی مراحل تحقیقاتی؛

مجوز‌های معدن‌کاری در اعماق دریا بررسی خواهد شد

زمین شناسی دریایی
کاهش گاز‌های گلخانه‌ای با استخراج دریایی نیکل و کبالت

کاهش گاز‌های گلخانه‌ای با استخراج دریایی نیکل و کبالت

زمین شناسی دریایی
زنگ خطر معدنکاری زیر دریا؟

زنگ خطر معدنکاری زیر دریا؟

زمین شناسی دریایی
تنگنای قانونی معدن‌کاری اقیانوسی
برخی کشور‌ها وارد مسیر تازه‏‏‏‏‌ای برای تولید ثروت از ذخایر معدنی شده‌اند

تنگنای قانونی معدن‌کاری اقیانوسی

زمین شناسی دریایی