زمین شناسی زمین شناسی دریایی
دسته بندی :
به‌منظور توسعه تحقیقات دریایی مرکز پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی دریای‌خزر تاسیس خواهد شد
معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور خبر داد:

به‌منظور توسعه تحقیقات دریایی مرکز پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی دریای‌خزر تاسیس خواهد شد

منابع معدنی دریای خزر مورد اکتشاف قرار می‌گیرد
رئیس سازمان زمین شناسی:

منابع معدنی دریای خزر مورد اکتشاف قرار می‌گیرد

معدن یا دریا؛ مساله این است!

معدن یا دریا؛ مساله این است!

ماجراجویی معدن‌کاران در اعماق اقیانوس

ماجراجویی معدن‌کاران در اعماق اقیانوس

بازی معدنی نروژ در دریا

بازی معدنی نروژ در دریا

۱