اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
دریافت ۵۰ میلیون صورتحساب به ارزش ۹۰۰ همت در سامانه مؤدیان

دریافت ۵۰ میلیون صورتحساب به ارزش ۹۰۰ همت در سامانه مؤدیان

مالیات
آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده اعلام شد

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده اعلام شد

مالیات
ابلاغ اصلاحات جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

ابلاغ اصلاحات جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات
حمایت نظام مالیاتی از تولید در سال ۱۴۰۲ با کاهش نرخ مالیات

حمایت نظام مالیاتی از تولید در سال ۱۴۰۲ با کاهش نرخ مالیات

مالیات
الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد؛

الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی

مالیات
هیچ گونه معافیت مالیاتی به شرکت‌های متخلف تعلق نمی‌گیرد

هیچ گونه معافیت مالیاتی به شرکت‌های متخلف تعلق نمی‌گیرد

مالیات
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد

دریافت مالیات و قیمت‌گذاری آزاد دو راه کاهش نرخ ارز

مالیات