اقتصاد و تجارت مالیات
دسته بندی :
مالیات بر مجموع درآمد سراغ دانه درشت‌ها و سفته باز‌ها می‌رود
رئیس سازمان امور مالیاتی؛

مالیات بر مجموع درآمد سراغ دانه درشت‌ها و سفته باز‌ها می‌رود

سقف منابع تحقق‌پذیر در بودجه ۱۴۰۳ رعایت شد

سقف منابع تحقق‌پذیر در بودجه ۱۴۰۳ رعایت شد

هشدار سازمان مالیات به صاحبان دستگاه‌های پُز

هشدار سازمان مالیات به صاحبان دستگاه‌های پُز

رسید دستگاه‌های کارتخوان فقط تا سال ۱۴۰۴ معتبر است
سازمان مالیاتی:

رسید دستگاه‌های کارتخوان فقط تا سال ۱۴۰۴ معتبر است

پذیرش اوراق گام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به جای مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛

پذیرش اوراق گام تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به جای مالیات