اجتماعی تعالی سازمانی
دسته بندی :
فولاد مبارکه برای پنجمین بار موفق به دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی شد
با عبور از امتیاز ۷۰۰ و کسب عنوان سرآمدترین شرکت ایرانی به دست آمد؛

فولاد مبارکه برای پنجمین بار موفق به دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی شد

دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی توسط میدکو
در بیست‌و‌یکمین دوره همایش ملی تعالی سازمانی

دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی توسط میدکو

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد موفق به اخذ جایزه دو ستاره تعالی سازمانی شد
سیمیدکو در مسیر تعالی

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد موفق به اخذ جایزه دو ستاره تعالی سازمانی شد

جایزه تعالی سازمانی به مثابه تعالی اقتصادی و مالی در فولاد مبارکه است
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه:

جایزه تعالی سازمانی به مثابه تعالی اقتصادی و مالی در فولاد مبارکه است

فولاد مبارکه برای پنجمین بار موفق به دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی شد/ کسب عنوان سرآمدترین شرکت ایرانی
با کسب بالاترین امتیاز در طول ادوار گذشته؛

فولاد مبارکه برای پنجمین بار موفق به دریافت تندیس زرین تعالی سازمانی شد/ کسب عنوان سرآمدترین شرکت ایرانی

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت تقدیرنامه ۴ ستاره گردید
در بیست‌ویکمین همایش ملی تعالی سازمانی:

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت تقدیرنامه ۴ ستاره گردید

۱