صنایع کوچک
دسته بندی :
تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه‌های ساخت داخل در سال ۹۹
رییس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت اعلام‌کرد:

تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه‌های ساخت داخل در سال ۹۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه‌های ساخت داخل صنعت بورسی و برنامه سال جدید

تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه‌های ساخت داخل صنعت بورسی و برنامه سال جدید

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی