متالورژی و مواد
دسته بندی :
ارتقای کیفیت چاپگر‌های سه بعدی با ابداع آلیاژی جدید

ارتقای کیفیت چاپگر‌های سه بعدی با ابداع آلیاژی جدید

ساخت افزایشی و پرینت چند بعدی

مقاله محقق دانشگاه صنعتی اصفهان در مجله معتبر علمی Additive Manufacturing منتشر شد

ساخت افزایشی و پرینت چند بعدی