متالورژی و مواد ساخت افزایشی و پرینت چند بعدی
دسته بندی :
ایجاد ۲۵ کنسرسیوم فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها/ ساخت پرینتر سه‌بعدی برای تولید قطعات هواپیما
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت خبر داد:

ایجاد ۲۵ کنسرسیوم فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها/ ساخت پرینتر سه‌بعدی برای تولید قطعات هواپیما

ساخت افزایشی و پرینت چند بعدی
ارتقای کیفیت چاپگر‌های سه بعدی با ابداع آلیاژی جدید

ارتقای کیفیت چاپگر‌های سه بعدی با ابداع آلیاژی جدید

ساخت افزایشی و پرینت چند بعدی

مقاله محقق دانشگاه صنعتی اصفهان در مجله معتبر علمی Additive Manufacturing منتشر شد

ساخت افزایشی و پرینت چند بعدی