متالورژی و مواد ساخت افزایشی و پرینت و چاپ سه بعدی و چند بعدی
دسته بندی :
ساخت نازل سوخت توربین گازی با بهره‌گیری از فناوری چاپ سه بعدی در کشور
برای نخستین بار در کشور انجام شد؛

ساخت نازل سوخت توربین گازی با بهره‌گیری از فناوری چاپ سه بعدی در کشور

ایجاد ۲۵ کنسرسیوم فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها/ ساخت پرینتر سه‌بعدی برای تولید قطعات هواپیما
مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت خبر داد:

ایجاد ۲۵ کنسرسیوم فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها/ ساخت پرینتر سه‌بعدی برای تولید قطعات هواپیما