اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
 توسعه ظرفیت لجستیک، راهبرد اصلی توکا فولاد
عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد عنوان کرد:

 توسعه ظرفیت لجستیک، راهبرد اصلی توکا فولاد

سرمایه گذاری
چشم‌انداز خوب «ومعادن»

چشم‌انداز خوب «ومعادن»

سرمایه گذاری
زنجیره کامل فولاد در اختیار «تجلی»
در سالگرد ورود نخستین شرکت پروژه‌محور به فرابورس بررسی شد

زنجیره کامل فولاد در اختیار «تجلی»

سرمایه گذاری
عملکرد قابل قبول «ومعادن» در روز‌های سخت بورس

عملکرد قابل قبول «ومعادن» در روز‌های سخت بورس

سرمایه گذاری
سقوط بازار‌های مالی چین در میان اعتراضات بی‌سابقه

سقوط بازار‌های مالی چین در میان اعتراضات بی‌سابقه

سرمایه گذاری
استراتژی
با تسهیل قوانین رونق به بازار سرمایه برمیگردد؛

استراتژی "تجلی" به سوی عناصر نادر خاکی

سرمایه گذاری
حضور تجلی، حضور در بازار آینده است
بهره برداری از پروژه‌ها از سال آینده؛

حضور تجلی، حضور در بازار آینده است

سرمایه گذاری
استراتژی
مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات:

استراتژی "تجلی" به سوی عناصر نادر خاکی/با تسهیل قوانین رونق به بازار سرمایه برمی گردد

سرمایه گذاری
رفت و آمد‌های
بیشترین خروج سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از بخش مخابرات بود؛

رفت و آمد‌های "شستا" در شرکت‌های غیر بورسی

سرمایه گذاری