اقتصاد دریا

اقتصاد و تجارت اقتصاد دریا
دسته بندی :
حمایت وزیر صمت از طرح «معدن ریل بندر»
در حاشیه رویداد همتایابی اقتصاد دریامحور عنوان شد؛

حمایت وزیر صمت از طرح «معدن ریل بندر»

اقتصاد دریامحور مردمی نیست

اقتصاد دریامحور مردمی نیست

انجام ۵ میلیون و ۴۳۷ هزار تردد دریایی تا ۱۱ فروردین

انجام ۵ میلیون و ۴۳۷ هزار تردد دریایی تا ۱۱ فروردین

کلید رشد اقتصادی ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی
اقتصاد دریامحور؛

کلید رشد اقتصادی ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی

اهداف و چالش‌های توسعه دریا محور بررسی شد
ایری در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس:

اهداف و چالش‌های توسعه دریا محور بررسی شد

۱