حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
اولویت اصلی استان اردبیل بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی است
بدری:

اولویت اصلی استان اردبیل بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی است

ریلی و راه آهن
حضور روس‌ها در ساخت خط‌آهن رشت-آستارا تا ۱ ماه آینده نهایی می‌شود

حضور روس‌ها در ساخت خط‌آهن رشت-آستارا تا ۱ ماه آینده نهایی می‌شود

ریلی و راه آهن
اضافه شدن ۱۵۰ واگن به ناوگان حمل و نقل کشور
با حمایت هلدینگ فولاد متیل انجام شد؛

اضافه شدن ۱۵۰ واگن به ناوگان حمل و نقل کشور

ریلی و راه آهن
۳۵۴ میلیارد تومان اعتبار به طرح راه آهن همدان - سنندج تخصیص یافت
از محل مصوبات سفر رییس جمهور؛

۳۵۴ میلیارد تومان اعتبار به طرح راه آهن همدان - سنندج تخصیص یافت

ریلی و راه آهن
مرگ و مصدومیت دو لوکوموتیوران بر اثر آتش سوزی قطار

مرگ و مصدومیت دو لوکوموتیوران بر اثر آتش سوزی قطار

ریلی و راه آهن
تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مهمترین مطالبه مردم ایلام است

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مهمترین مطالبه مردم ایلام است

ریلی و راه آهن