حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
ایران؛ مسیر طلایی اتصال ریلی چین-اروپا

ایران؛ مسیر طلایی اتصال ریلی چین-اروپا

ریلی و راه آهن
کاهش ضرائب ریسک و خطا وظیفه قانونی راه‌آهن است

کاهش ضرائب ریسک و خطا وظیفه قانونی راه‌آهن است

ریلی و راه آهن
کشور برای توسعه نیازمند مدیران متخصص و مجرب است
اردشیرمطهری نوشت:

کشور برای توسعه نیازمند مدیران متخصص و مجرب است

ریلی و راه آهن
هوشمند سازی حمل و نقل ریلی در اولویت راه‌آهن است
مدیرعامل راه‌آهن:

هوشمند سازی حمل و نقل ریلی در اولویت راه‌آهن است

ریلی و راه آهن
۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی از دولت گذشته داریم
مدیر عامل شرکت راه‌آهن در صحن علنی مجلس:

۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی از دولت گذشته داریم

ریلی و راه آهن
حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس رونق می‌گیرد

حمل و نقل ریلی در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس رونق می‌گیرد

ریلی و راه آهن
این افراد بلیت رایگان قطار دریافت می‌کنند

این افراد بلیت رایگان قطار دریافت می‌کنند

ریلی و راه آهن
۶ عامل تأثیرگذار در بروز سانحه قطار مشهد-یزد اعلام شد

۶ عامل تأثیرگذار در بروز سانحه قطار مشهد-یزد اعلام شد

ریلی و راه آهن