حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
قربانی شدن طرح‌های توسعه ریلی با واگذاری ساخت طرح‌های ریلی به شرکت راه آهن
بخشی‌پور مطرح کرد:

قربانی شدن طرح‌های توسعه ریلی با واگذاری ساخت طرح‌های ریلی به شرکت راه آهن

ریلی و راه آهن
ابلاغ قانون موافقت نامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
از سوی رئیس جمهور انجام شد

ابلاغ قانون موافقت نامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

ریلی و راه آهن
مذاکره ایران و چین برای ساخت ۱۵ هزار کیلومتر ریل

مذاکره ایران و چین برای ساخت ۱۵ هزار کیلومتر ریل

ریلی و راه آهن
تشکیل کمیته رفع نواقص پروژه‌های شرکت مترو تهران

تشکیل کمیته رفع نواقص پروژه‌های شرکت مترو تهران

ریلی و راه آهن
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از فردا

پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری از فردا

ریلی و راه آهن
سازمان برنامه و بودجه زمین‌های تملک شده برای تکمیل راه آهن بروجرد- ملایر را بازگرداند
مقصودی در تذکر شفاهی:

سازمان برنامه و بودجه زمین‌های تملک شده برای تکمیل راه آهن بروجرد- ملایر را بازگرداند

ریلی و راه آهن
پیشرفت تامین مالی راه‌آهن بیرجند پس از سفر رییس جمهور

پیشرفت تامین مالی راه‌آهن بیرجند پس از سفر رییس جمهور

ریلی و راه آهن
احداث بزرگترین پارکینگ قطار‌های مترو در تهران کلید خورد

احداث بزرگترین پارکینگ قطار‌های مترو در تهران کلید خورد

ریلی و راه آهن