لوله، پروفیل و اتصالات

مسکن و ساختمان لوله، پروفیل و اتصالات
دسته بندی :
سهم بازار پروفیل منطقه از دست رفت
با از بین‌رفتن مزیت‌های صادراتی

سهم بازار پروفیل منطقه از دست رفت

دولت در راستای تسهیل صادرات قدم بردارد/ برنج لوله‌های پنج‌لایه ۵۸ درصد مس دارد
مدیرعامل شرکت بیست بسپار آپادانا:

دولت در راستای تسهیل صادرات قدم بردارد/ برنج لوله‌های پنج‌لایه ۵۸ درصد مس دارد