مسکن و ساختمان
دسته بندی :
تسهیلات تبصره ۱۸ به واحد‌های تولیدی دانش‌بنیان پرداخت می‌شود

تسهیلات تبصره ۱۸ به واحد‌های تولیدی دانش‌بنیان پرداخت می‌شود

لوله، پروفیل و اتصالات
سهم بازار پروفیل منطقه از دست رفت
با از بین‌رفتن مزیت‌های صادراتی

سهم بازار پروفیل منطقه از دست رفت

لوله، پروفیل و اتصالات
دولت در راستای تسهیل صادرات قدم بردارد/ برنج لوله‌های پنج‌لایه ۵۸ درصد مس دارد
مدیرعامل شرکت بیست بسپار آپادانا:

دولت در راستای تسهیل صادرات قدم بردارد/ برنج لوله‌های پنج‌لایه ۵۸ درصد مس دارد

لوله، پروفیل و اتصالات