صنایع کوچک
دسته بندی :
«شیران» در شهریورماه چه کرد؟

«شیران» در شهریورماه چه کرد؟

صنایع شیمیایی
هیات مدیره
با اعلام شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین؛

هیات مدیره "شرنگی" با مصوبه مجمع تغییر کرد

صنایع شیمیایی
روند صعودی درآمد‌های
کسب درآمد این شرکت شیمیایی بررسی شد؛

روند صعودی درآمد‌های "شکام" در ۳ ماهه ۱۴۰۰

صنایع شیمیایی
پرداخت سود
شرکت صنایع شیمیایی سینا اعلام کرد؛

پرداخت سود "شسینا" از فصل پاییز

صنایع شیمیایی
ترکیب جدید هیات مدیره
با اعلام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز؛

ترکیب جدید هیات مدیره "شکام" تعیین شد

صنایع شیمیایی
افزایش‌سرمایه ۲۷۵۸ درصدی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
خبری از شفاف‌سازی «شرکت صنایع شیمیایی سینا» آمد؛

افزایش‌سرمایه ۲۷۵۸ درصدی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

صنایع شیمیایی
مجمع
با برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران؛

مجمع "شیران" ۲۰۰ تومان تقسیم کرد

صنایع شیمیایی