فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
گامی بلند در راستای تولید دانش بنیان و تحقق شعار سال

گامی بلند در راستای تولید دانش بنیان و تحقق شعار سال

مولیبدن
زیرساخت‌های توسعه فاز دوم شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان ایجاد می‌شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی:

زیرساخت‌های توسعه فاز دوم شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان ایجاد می‌شود

مولیبدن
مجوز طرح توسعه شرکت مولیبدن مس آذربایجان با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیون یورو صادر شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی:

مجوز طرح توسعه شرکت مولیبدن مس آذربایجان با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیون یورو صادر شد

مولیبدن