فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
مجتمع مس شهر بابک در تولید اکسید مولیبدن رکورد زد

مجتمع مس شهر بابک در تولید اکسید مولیبدن رکورد زد

مولیبدن
تولید اکسید مولیبدن به همت شرکتی دانش بنیان در قم

تولید اکسید مولیبدن به همت شرکتی دانش بنیان در قم

مولیبدن
گامی بلند در راستای تولید دانش بنیان و تحقق شعار سال

گامی بلند در راستای تولید دانش بنیان و تحقق شعار سال

مولیبدن
زیرساخت‌های توسعه فاز دوم شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان ایجاد می‌شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی:

زیرساخت‌های توسعه فاز دوم شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان ایجاد می‌شود

مولیبدن
مجوز طرح توسعه شرکت مولیبدن مس آذربایجان با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیون یورو صادر شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی:

مجوز طرح توسعه شرکت مولیبدن مس آذربایجان با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیون یورو صادر شد

مولیبدن