متالورژی و مواد نسوزها
دسته بندی :
رکورد کاهش مصرف نسوز در فولاد سبا ثبت شد
مدیرعملیات مجتمع فولاد سبا:

رکورد کاهش مصرف نسوز در فولاد سبا ثبت شد

دو آفت گریبان‏‏‌گیر فرآورده‏‏‌های نسوز
عملکرد مالی نسوز‌ها طی سال‌جاری ارزیابی شد

دو آفت گریبان‏‏‌گیر فرآورده‏‏‌های نسوز

ثبت رکورد کاهش مصرف نسوز در فولاد مبارکه

ثبت رکورد کاهش مصرف نسوز در فولاد مبارکه

افزایش ۳ برابری تولید قطعه‌های انتقال مذاب در چهارمحال و بختیاری/ ایران در زمره پنج کشور تولیدکننده قطعات نسوز
مدیرکل صمت استان چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

افزایش ۳ برابری تولید قطعه‌های انتقال مذاب در چهارمحال و بختیاری/ ایران در زمره پنج کشور تولیدکننده قطعات نسوز

کفرا در شهریورماه چقدر درآمد داشت؟

کفرا در شهریورماه چقدر درآمد داشت؟

فروش کایزد در شهریور ماه چگونه بود؟

فروش کایزد در شهریور ماه چگونه بود؟

بهره‌برداری از شرکت واحد فرآورده‌های صنعتی آجرنسوز در سروستان
همزمان با سفر ریاست جمهوری انجام می‌شود

بهره‌برداری از شرکت واحد فرآورده‌های صنعتی آجرنسوز در سروستان

شعله رو به خاموشی قیمت در صنعت نسوز
کاهش قیمت صنعت نسوز، ناشی از بسته بودن اقتصاد است

شعله رو به خاموشی قیمت در صنعت نسوز