متالورژی و مواد
دسته بندی :
تولید سرامیک نسوز صنعتی به همت فناوران ایرانی

تولید سرامیک نسوز صنعتی به همت فناوران ایرانی

نسوزها
تحلیل بنیادی فرآورده‌های نسوز آذر (کاذر)
تدبیر انتخاب فردا منتشر کرد

تحلیل بنیادی فرآورده‌های نسوز آذر (کاذر)

نسوزها
بازار صادراتی از سبد معاملات
درآمد‌های فرآورده‌های نسوز پارس عاری از فروش صادراتی؛

بازار صادراتی از سبد معاملات "کفپارس" حذف شد

نسوزها
مجمع کاذر ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه چه شد؟

مجمع کاذر ۱۴۰۱ | افزایش سرمایه چه شد؟

نسوزها
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فرآورده‌های نسوز آذر برگزار شد
صبح امروز دوشنبه ۷ شهریورماه؛

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فرآورده‌های نسوز آذر برگزار شد

نسوزها
صنعت نسوز در مسیر افزایش تولید و صادرات
تولیدکنندگان داخلی به‌دنبال افزایش تولید و صادرات خود هستند

صنعت نسوز در مسیر افزایش تولید و صادرات

نسوزها
افت درآمد
سوختن درآمد ماهانه فرآورده‌های نسوز آذر در تیرماه؛

افت درآمد "کاذر" در سال جاری

نسوزها
فروش ۱۳۲۳ میلیارد ریالی «کاذر» در ۴ ماهه ۱۴۰۱
گزارش شرکت فرآورده‌های نسوز آذر نشان می‌دهد؛

فروش ۱۳۲۳ میلیارد ریالی «کاذر» در ۴ ماهه ۱۴۰۱

نسوزها