ترانسفورماتور

انرژی ترانسفورماتور
دسته بندی :
توافق با فولاد بوتیای ایرانیان برای تولید بزرگ‌ترین ترانسفورماتور کوره در ایران
مدیر فروش شرکت ایران ترانسفو خبر داد؛

توافق با فولاد بوتیای ایرانیان برای تولید بزرگ‌ترین ترانسفورماتور کوره در ایران

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی:

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید