محیط زیست منابع طبیعی و آبخیزداری
دسته بندی :
تاثیر زیاد معدن‌کاوی بر بیابان‌زایی در ایران

تاثیر زیاد معدن‌کاوی بر بیابان‌زایی در ایران

خسارت‌های طرح اکتشاف گاز در منطقه جنگلی بانکول ایوان برآورد شده است
مدیرکل منابع طبیعی ایلام:

خسارت‌های طرح اکتشاف گاز در منطقه جنگلی بانکول ایوان برآورد شده است

افزایش تخریب پوشش گیاهی نتیجه مجاورت اراضی مسکونی با کویر است
سرپرست اداره کل منابع طبیعی شمال استان کرمان:

افزایش تخریب پوشش گیاهی نتیجه مجاورت اراضی مسکونی با کویر است

پروژه‌های درختکاری شهربابک در کشور الگو است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان:

پروژه‌های درختکاری شهربابک در کشور الگو است