اجتماعی مهارت های کار
دسته بندی :
در عرصه صنعت و تولید، کاری بکنیم که برای آیندگان بماند
دکتر علیرضا نبی کارآفرین اجتماعی در سمینار انگیزه، خلاقیت و تولید:

در عرصه صنعت و تولید، کاری بکنیم که برای آیندگان بماند

مهارت های کار
آزمون استخدام در ۴۸۰۰ شرکت خصوصی

آزمون استخدام در ۴۸۰۰ شرکت خصوصی

مهارت های کار

جزئیات پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی/ آدرس و مهلت ثبت‌نام

مهارت های کار
پرطرفدارترین عناوین