انرژی
دسته بندی :
لزوم استفاده از ظرفیت اشتغالزایی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
در بازدید مدیرعامل «ومعادن» مورد تأکید قرار گرفت:

لزوم استفاده از ظرفیت اشتغالزایی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

کاتالیست ها
توسعه صنعت کاتالیست، در گرو خودباوری و نگاه حمایتی مدیران است
گفتگو با مدیرعامل نخستین شرکت صادرکننده کاتالیست از ایران؛

توسعه صنعت کاتالیست، در گرو خودباوری و نگاه حمایتی مدیران است

کاتالیست ها
یک شرکت دانش بنیان، اولین صادرکننده کاتالیست ایران

یک شرکت دانش بنیان، اولین صادرکننده کاتالیست ایران

کاتالیست ها
افزایش بومی‌سازی کاتالیست‌ها
با توسعه پایدار صنایع مادر و با تکیه بر توان دانش بنیان‌ها انجام شد

افزایش بومی‌سازی کاتالیست‌ها

کاتالیست ها
افزایش دو برابری ظرفیت تولید کاتالیست
مدیرعامل شرکت «سرو»

افزایش دو برابری ظرفیت تولید کاتالیست

کاتالیست ها
تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است
مدیر عامل «ومعادن» تاکید کرد:

تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است

کاتالیست ها
پتروشیمی آپادانا؛ اعتماد به کاتالیست‌های ایرانی

پتروشیمی آپادانا؛ اعتماد به کاتالیست‌های ایرانی

کاتالیست ها
گارد کاتالیست‌های HDS در پتروشیمی پردیس

گارد کاتالیست‌های HDS در پتروشیمی پردیس

کاتالیست ها
ثبت رکورد جدید در تولید روزانه آهن اسفنجی در شرکت فولاد خوزستان

ثبت رکورد جدید در تولید روزانه آهن اسفنجی در شرکت فولاد خوزستان

کاتالیست ها