انرژی
دسته بندی :
ارائه راهکاری برای حذف ترکیبات گوگرد از گاز ترش

ارائه راهکاری برای حذف ترکیبات گوگرد از گاز ترش

کاتالیست ها
دو کاتالیست ساخت ایران در صنعت فولاد تجاری سازی می‌شود

دو کاتالیست ساخت ایران در صنعت فولاد تجاری سازی می‌شود

کاتالیست ها
به دنبال رونق صادرات کاتالیست‌های تولیدی هستیم
مدیرعامل شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان:

به دنبال رونق صادرات کاتالیست‌های تولیدی هستیم

کاتالیست ها
لزوم استفاده از ظرفیت اشتغالزایی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
در بازدید مدیرعامل «ومعادن» مورد تأکید قرار گرفت:

لزوم استفاده از ظرفیت اشتغالزایی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

کاتالیست ها
توسعه صنعت کاتالیست، در گرو خودباوری و نگاه حمایتی مدیران است
گفتگو با مدیرعامل نخستین شرکت صادرکننده کاتالیست از ایران؛

توسعه صنعت کاتالیست، در گرو خودباوری و نگاه حمایتی مدیران است

کاتالیست ها
یک شرکت دانش بنیان، اولین صادرکننده کاتالیست ایران

یک شرکت دانش بنیان، اولین صادرکننده کاتالیست ایران

کاتالیست ها
افزایش بومی‌سازی کاتالیست‌ها
با توسعه پایدار صنایع مادر و با تکیه بر توان دانش بنیان‌ها انجام شد

افزایش بومی‌سازی کاتالیست‌ها

کاتالیست ها
افزایش دو برابری ظرفیت تولید کاتالیست
مدیرعامل شرکت «سرو»

افزایش دو برابری ظرفیت تولید کاتالیست

کاتالیست ها
تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است
مدیر عامل «ومعادن» تاکید کرد:

تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است

کاتالیست ها