انرژی
دسته بندی :
افزایش دو برابری ظرفیت تولید کاتالیست
مدیرعامل شرکت «سرو»

افزایش دو برابری ظرفیت تولید کاتالیست

کاتالیست ها
تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است
مدیر عامل «ومعادن» تاکید کرد:

تولید کیفی کاتالیست، دستاورد اعتماد و استفاده از توان و دانش داخلی است

کاتالیست ها
پتروشیمی آپادانا؛ اعتماد به کاتالیست‌های ایرانی

پتروشیمی آپادانا؛ اعتماد به کاتالیست‌های ایرانی

کاتالیست ها
گارد کاتالیست‌های HDS در پتروشیمی پردیس

گارد کاتالیست‌های HDS در پتروشیمی پردیس

کاتالیست ها
ثبت رکورد جدید در تولید روزانه آهن اسفنجی در شرکت فولاد خوزستان

ثبت رکورد جدید در تولید روزانه آهن اسفنجی در شرکت فولاد خوزستان

کاتالیست ها
تداوم روند پیشرفت در گسترش فناوری خوارزمی

تداوم روند پیشرفت در گسترش فناوری خوارزمی

کاتالیست ها
خوارزمی؛ کلان - پروژه تولید جاذب‌های سولفورزدایی فولاد خوزستان

خوارزمی؛ کلان - پروژه تولید جاذب‌های سولفورزدایی فولاد خوزستان

کاتالیست ها
کاتالیست‌های خوارزمی در دومین مجتمع احیاء مستقیم بافت

کاتالیست‌های خوارزمی در دومین مجتمع احیاء مستقیم بافت

کاتالیست ها