آهن و فولاد
دسته بندی :
عقبگرد تقاضای شمش فولاد

عقبگرد تقاضای شمش فولاد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
بیلت کشور‌های عربی در بازار چین

بیلت کشور‌های عربی در بازار چین

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
کاهش قیمت ۳۰۰ تومانی شمش فولاد

کاهش قیمت ۳۰۰ تومانی شمش فولاد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
خبری از ثبات قیمتی برای شمش فولاد نیست
در ابتدای این هفته مشخص شد؛

خبری از ثبات قیمتی برای شمش فولاد نیست

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
افزایش صادرات ۸۸ درصدی محصولات فولادی و ۳۹ درصدی شمش
طی ۵ ماهه نخست ۱۴۰۰ رخ داد:

افزایش صادرات ۸۸ درصدی محصولات فولادی و ۳۹ درصدی شمش

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
نگاهی به بازار بیلت ترکیه

نگاهی به بازار بیلت ترکیه

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
بازار بیلت سی آی اس

بازار بیلت سی آی اس

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
بازار واردات بیلت در چین

بازار واردات بیلت در چین

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
ریزش قیمتی شمش فولاد کمتر شد
در ابتدای این هفته رخ داد؛

ریزش قیمتی شمش فولاد کمتر شد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)