آهن و فولاد
دسته بندی :
حمایت از تولید به مهار تورم می‌انجامد
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲؛

حمایت از تولید به مهار تورم می‌انجامد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
پیام تبریک مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به مناسبت فرا رسیدن سال نو

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به مناسبت فرا رسیدن سال نو

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
پیام تبریک مدیرعامل فولاد هرمزگان به مناسبت رکوردشکنی

پیام تبریک مدیرعامل فولاد هرمزگان به مناسبت رکوردشکنی

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
رکورد سالیانه تولید تختال در فولاد هرمزگان شکسته شد

رکورد سالیانه تولید تختال در فولاد هرمزگان شکسته شد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
«ارفع» برنده مزایده بسته سرمایه گذاری آهن بلوک کشکوئیه - فارغان

«ارفع» برنده مزایده بسته سرمایه گذاری آهن بلوک کشکوئیه - فارغان

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
بازار بیلت چین در چه حال است

بازار بیلت چین در چه حال است

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
فولاد هرمزگان با تولید ۱.۵ میلیون تن تختال از ظرفیت اسمی خود عبور کرد

فولاد هرمزگان با تولید ۱.۵ میلیون تن تختال از ظرفیت اسمی خود عبور کرد

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
حال و هوای بازار بیلت فیلیپین/ ناگهان تقاضای خرید کاهش یافت

حال و هوای بازار بیلت فیلیپین/ ناگهان تقاضای خرید کاهش یافت

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
نگاهی به بازار بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا

نگاهی به بازار بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا

شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)