علوم، فناوری و ارتباطات فناوری نانو
دسته بندی :
التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با پانسمان نانویی

التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با پانسمان نانویی

آمادگی صندوق صحا برای حمایت از شرکت‌های فن‌آور در حوزه نانو
عضو هیات مدیره صحا مطرح کرد؛

آمادگی صندوق صحا برای حمایت از شرکت‌های فن‌آور در حوزه نانو

تولید نانوذرات آلیاژی با ترکیب ۱۷ عنصر مختلف

تولید نانوذرات آلیاژی با ترکیب ۱۷ عنصر مختلف

لباس‌های نانویی که از شما در برابر اشعه‌های مضر محافظت می‌کند
بدون سرب در برابر ایکس؛

لباس‌های نانویی که از شما در برابر اشعه‌های مضر محافظت می‌کند

طراحی و ساخت دستگاه تولید نانوذرات آلومینیوم

طراحی و ساخت دستگاه تولید نانوذرات آلومینیوم

۱