حمل و نقل و زیرساخت هوایی و فرودگاه ها
دسته بندی :
جت شخصی جنبه آموزشی دارد؛ تفریح در اولویت دوم

جت شخصی جنبه آموزشی دارد؛ تفریح در اولویت دوم

محدودیت پروازی به فرودگاه‌های دبی و شارجه

محدودیت پروازی به فرودگاه‌های دبی و شارجه

آماده‌سازی ناوگان ایران‌ایر برای حج ۱۴۰۳

آماده‌سازی ناوگان ایران‌ایر برای حج ۱۴۰۳

بخشنامه سازمان هواپیمایی برای پرواز‌های باطل‌شده

بخشنامه سازمان هواپیمایی برای پرواز‌های باطل‌شده

محدودیت پرواز‌های فرودگاه امام و مهرآباد لغو شد

محدودیت پرواز‌های فرودگاه امام و مهرآباد لغو شد

هزینه پرواز‌های ابطال شده چه می‌شود؟

هزینه پرواز‌های ابطال شده چه می‌شود؟

پرواز‌های فرودگاه مشهد به مقصد ١٠ شهر کشور باطل شد

پرواز‌های فرودگاه مشهد به مقصد ١٠ شهر کشور باطل شد