کیفیت و استاندارد

صنایع کوچک کیفیت و استاندارد
دسته بندی :
الصاق اجباری برچسب انرژی بر ۲۳ کالا
مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی سازمان ملی استاندارد خبر داد

الصاق اجباری برچسب انرژی بر ۲۳ کالا

اخذ گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت توسط سیمیدکو از شرکت SGS
با حضور گروه ممیزی شرکت SGS رقم خورد:

اخذ گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت توسط سیمیدکو از شرکت SGS

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵) و مدیریت کیفیت
با حضور گروه ممیزی شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران (TUV NORD سابق) رقم خورد؛

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵) و مدیریت کیفیت

فولاد اکسین خوزستان واحد نمونه استاندارد استانی شد
ادامه افتخارآفرینی اکسینی‌ها در سال ۱۴٠۲؛

فولاد اکسین خوزستان واحد نمونه استاندارد استانی شد

کیفیت در اولویت است
یادداشت رئیس کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت ورق خودرو به مناسبت روز ملی کیفیت:

کیفیت در اولویت است

تاکید اژه‌ای بر فسادزدایی با ابزار استاندارد
در مراسم نکوداشت روز جهانی استاندارد صورت گرفت

تاکید اژه‌ای بر فسادزدایی با ابزار استاندارد

۱