علوم، فناوری و ارتباطات موبایل و گجت
دسته بندی :
حقوق ورودی موبایل اعلام شد+ نامه

حقوق ورودی موبایل اعلام شد+ نامه

قیمت گوشی آیفون امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲

قیمت گوشی آیفون امروز ۹ اسفند ۱۴۰۲

کارخانه تولیدکننده تراشه گوشی هواوی تحریم شد

کارخانه تولیدکننده تراشه گوشی هواوی تحریم شد

کوروش کمپانی مجوز از وزارت صمت نداشته است
توضیحات دفتر رسانه وزارت صمت:

کوروش کمپانی مجوز از وزارت صمت نداشته است

قیمت گوشی آیفون امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

قیمت گوشی آیفون امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل نداشت

کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل نداشت