معادن و مواد معدنی سنگ های قیمتی و گوهرسنگ ها
دسته بندی :
غول الماس جهان ندرخشید

غول الماس جهان ندرخشید

طرح اکتشاف سنگ‌های گرانبها
مجری طرح گوهرسنگ «ایمیدرو» در اولین نمایشگاه سنگ‌های قیمتی خبر داد

طرح اکتشاف سنگ‌های گرانبها

احیای ظرفیت‌های صنعت گوهرسنگ، ثروت بسیاری برای کشور ایجاد می‌کند
موثقی‌نیا در نخستین نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها:

احیای ظرفیت‌های صنعت گوهرسنگ، ثروت بسیاری برای کشور ایجاد می‌کند

مشارکت هدفمند دولت و بخش خصوصی در توسعه صنعت گوهرسنگ
خلوصی اعلام کرد:

مشارکت هدفمند دولت و بخش خصوصی در توسعه صنعت گوهرسنگ

نخستین نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته افتتاح شد
با حضور معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو؛

نخستین نمایشگاه بین‌المللی گوهرسنگ‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته افتتاح شد

همایش فرصت‌های صادراتی گوهرسنگ برگزار شود
در حاشیه نخستین نمایشگاه گوهرسنگ، تجهیزات، ماشین‌آلات و صنایع وابسته؛

همایش فرصت‌های صادراتی گوهرسنگ برگزار شود