اقتصاد و تجارت اقتصاد دیجیتال
دسته بندی :
اقتصاد دیجیتال، فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌های جدید است
رئیس اتاق ایران در نشست با هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای؛

اقتصاد دیجیتال، فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌های جدید است

اقتصاد دیجیتال؛ راهکار مقابله با‏‏ پسماند
موسسه مطالعات و پژوهش‏‏‌های بازرگانی بررسی کرد

اقتصاد دیجیتال؛ راهکار مقابله با‏‏ پسماند

کاهش شکاف دیجیتال با برابری در حکمرانی داده
دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل تاکید کرد

کاهش شکاف دیجیتال با برابری در حکمرانی داده