فلزات غیرآهنی منیزیم
دسته بندی :
آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع تولید شمش منیزیم
با حضور موثقی نیا در منطقه ویژه اقتصادی لامرد انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع تولید شمش منیزیم

وضعیت نامشخص عرضه منیزیم اروپا با وجود طبقه‌بندی آن

وضعیت نامشخص عرضه منیزیم اروپا با وجود طبقه‌بندی آن

چین، قطب اصلی تولید و مصرف فلز منیزیم در جهان

چین، قطب اصلی تولید و مصرف فلز منیزیم در جهان

میدکو به چرخه تولید شمش منیزیم پیوست
با راه اندازی واحد شمش منیزیم در شرکت فروسیلیس غرب پارس

میدکو به چرخه تولید شمش منیزیم پیوست