حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
عوارض تونل ۴۰۰۰ میلیارد تومانی‌البرز صرف مناطق محروم می‌شود

عوارض تونل ۴۰۰۰ میلیارد تومانی‌البرز صرف مناطق محروم می‌شود

تونل و تونل سازی
بهره برداری آزمایشی از مسیر رفت طولانی‌ترین تونل خاورمیانه

بهره برداری آزمایشی از مسیر رفت طولانی‌ترین تونل خاورمیانه

تونل و تونل سازی
افتتاح تونل البرز آزادراه تهران-شمال باز هم به تاخیر افتاد

افتتاح تونل البرز آزادراه تهران-شمال باز هم به تاخیر افتاد

تونل و تونل سازی
طولانی‌ترین تونل آزادراهی کشور ۱۲ روز دیگر افتتاح می‌شود؟

طولانی‌ترین تونل آزادراهی کشور ۱۲ روز دیگر افتتاح می‌شود؟

تونل و تونل سازی
تردید در افتتاح طولانی‌ترین تونل آزادراهی کشور تا ۲ روز دیگر

تردید در افتتاح طولانی‌ترین تونل آزادراهی کشور تا ۲ روز دیگر

تونل و تونل سازی