تونل و تونل سازی

حمل و نقل و زیرساخت تونل و تونل سازی
دسته بندی :
چالش‏‏‏‌های گذشته چراغ راه آینده تونل‏‏‏‌سازی
در چهاردهمین کنفرانس تونل ایران مطرح شد

چالش‏‏‏‌های گذشته چراغ راه آینده تونل‏‏‏‌سازی

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی:

لزوم تغییر حکمرانی در حوزه معدن/ مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور چیست؟ / ۹۸ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور را حبس کردیم/ آقای پزشکیان شما آخرین امید مردم ایران هستید و طرحی نو در اندازید