مسکن و ساختمان سنگ های ساختمانی و تزئینی
دسته بندی :
۸۰۰ معدن فعال سنگ‌های تزئینی در کشور

۸۰۰ معدن فعال سنگ‌های تزئینی در کشور

صادرات کمتر از ۷ درصد سنگ‌های تزئینی

صادرات کمتر از ۷ درصد سنگ‌های تزئینی

حمایت از محصولات فرآوری‌شده و توسعه صادراتی
معرفی یک رویکرد فکری

حمایت از محصولات فرآوری‌شده و توسعه صادراتی

کسانی به مجلس بروند که الفبای اقتصاد را بدانند
نایب رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران:

کسانی به مجلس بروند که الفبای اقتصاد را بدانند

دولت ترکیه بازار بین‌المللی سنگ را از ایران گرفت
نایب رئیس انجمن سنگ ایران:

دولت ترکیه بازار بین‌المللی سنگ را از ایران گرفت

به دنبال اعلام در کدال؛

"کتوسعه" استخراج معادن را به مزایده گذاشت