مسکن و ساختمان سنگ های ساختمانی و تزئینی
دسته بندی :
مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر:

افزایش تولید "کتوسعه" در سال آینده/ حوزه دانه بندی به درآمدزایی "کتوسعه" اضافه شد

لازمه رونق معادن سنگ خراسان جنوبی جذب سرمایه‌گذاران قدرتمند است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی:

لازمه رونق معادن سنگ خراسان جنوبی جذب سرمایه‌گذاران قدرتمند است

تقسیم سود حداکثری برای سهامدار
مدیرعامل شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر گفت:

تقسیم سود حداکثری برای سهامدار "کتوسعه"/ سود عملیاتی "کتوسعه" هر سال ۲ برابر می‌شود

نمایشگاه سنگ اصفهان، دروازه مهم صادرات
بهرام شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران مطرح کرد

نمایشگاه سنگ اصفهان، دروازه مهم صادرات

فعالان سنگ ایران در اصفهان

فعالان سنگ ایران در اصفهان

نمایشگاه سنگ اصفهان؛ فرصتی برای دیده شدن
در گفتگو با کارشناسان صنعت سنگ:

نمایشگاه سنگ اصفهان؛ فرصتی برای دیده شدن

پادشاهان سنگ در عصر فناوری

پادشاهان سنگ در عصر فناوری