رویدادها سایر
دسته بندی :
تبریز، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی / 10 و 11 اسفند 1395

نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد 1395

تهران، هتل المپیک / 19 و 20 آبان 1397

چهارمین نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران

تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما / 26 و 27 بهمن ماه 1395

هفتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار

تهران، هتل المپیک / 4 تا 6 اردیبهشت 1397

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران

کیش، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی / 8 و 9 اسفند 1396

نمایشگاه و سمپوزیوم بین المللی فولاد 1396

تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما / 10 و 11 بهمن ماه 1396

هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن