علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
پرداخت الکترونیک جایگزین اسکناس/ تغییر روش مردم در پرداخت‌ها

پرداخت الکترونیک جایگزین اسکناس/ تغییر روش مردم در پرداخت‌ها

الکترونیک
کیف پول الکترونیک به چه دردی می‌خورد؟
کریم خمسه کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک توضیح داد:

کیف پول الکترونیک به چه دردی می‌خورد؟

الکترونیک
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۰ الکترونیکی می‌شوند
با رای اکثر نمایندگان مجلس؛

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۰ الکترونیکی می‌شوند

الکترونیک