معادن و مواد معدنی نفلین سینیت
دسته بندی :
نگرانی از کند شدن روند اجرای طرح ۲۵ ساله نفلین سینیت سراب

نگرانی از کند شدن روند اجرای طرح ۲۵ ساله نفلین سینیت سراب

نفلین سینیت
تسریع در تکمیل طرح نفلین سینیت سراب تاکید شد
در بازدید معاونان وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع مجلس:

تسریع در تکمیل طرح نفلین سینیت سراب تاکید شد

نفلین سینیت
حمایت مجلس از تکمیل طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد:

حمایت مجلس از تکمیل طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

نفلین سینیت
محدودیتی برای تامین مالی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نداریم
وجیه الله جعفری، در سایت نفلین سینیت سراب:

محدودیتی برای تامین مالی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نداریم

نفلین سینیت
تولید در مجتمع نفلین سینیت کلیبر با هدف رقابت در بازار جهانی است
معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو مطرح کرد:

تولید در مجتمع نفلین سینیت کلیبر با هدف رقابت در بازار جهانی است

نفلین سینیت
آخرین وضعیت پروژه طرح نفلین سینیت

آخرین وضعیت پروژه طرح نفلین سینیت

نفلین سینیت