حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
با مصوبه مجمع عمومی شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس؛

"حفارس" اعضای هیات مدیره را تغییر داد

حمل و نقل و لجستیک
مانع تراشی‌های آذربایجان جلوی افزایش صادرات ایران به روسیه را گرفته است

مانع تراشی‌های آذربایجان جلوی افزایش صادرات ایران به روسیه را گرفته است

حمل و نقل و لجستیک
روند صعودی درآمد
عملکرد ماهانه حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس سبک‌سنگین شد؛

روند صعودی درآمد "حفارس" پس از ۳ ماه

حمل و نقل و لجستیک
با برنامه شرکت حمل و نقل توکا؛

"حتوکا" دست به جیب می‌شود

حمل و نقل و لجستیک
درج نماد
از سوی شرکت فرابورس ایران اعلام شد؛

درج نماد "حگهر" در بازار اول فرابورس

حمل و نقل و لجستیک
براساس اعلام شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس؛

"حفارس" در مناقصه حمل کالا برنده شد

حمل و نقل و لجستیک
سفیر ایران: ایجاد کریدور شمال-جنوب جایگزین مناسبی برای کانال سوئز است

سفیر ایران: ایجاد کریدور شمال-جنوب جایگزین مناسبی برای کانال سوئز است

حمل و نقل و لجستیک
سیستم حمل‌ونقل کشور باید توسط یک متولی مشخص اداره شود
سید علی حسینی:

سیستم حمل‌ونقل کشور باید توسط یک متولی مشخص اداره شود

حمل و نقل و لجستیک
باید موازی کاری‌های نظام لجستیک حذف شود
وزیر راه و شهرسازی در نشست اتاق اصفهان:

باید موازی کاری‌های نظام لجستیک حذف شود

حمل و نقل و لجستیک