زمین شناسی زلزله
دسته بندی :
آلارم لرزه‌ای از تهران
۱۳۴ زمین‌لرزه ریز و درشت آنالیز شد

آلارم لرزه‌ای از تهران

روایت رسمی از «انفجار پس از زلزله»

روایت رسمی از «انفجار پس از زلزله»

زلزله دماوند یک روز بعد از وقوع

زلزله دماوند یک روز بعد از وقوع

پیش لرزه یا زلزله کوچک؟

پیش لرزه یا زلزله کوچک؟

کتاب پارینه لرزه شناسی جایزه کتاب سال
با تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور صورت گرفت:

کتاب پارینه لرزه شناسی جایزه کتاب سال

۱