حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
ارایه ۱۱۳۱ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان حوزه صنایع دریایی در سال ۹۹/ تأمین ۲۵ درصد از سود دوران بازپرداخت برای متقاضیان در سال ۱۴۰۰
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام کرد:

ارایه ۱۱۳۱ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان حوزه صنایع دریایی در سال ۹۹/ تأمین ۲۵ درصد از سود دوران بازپرداخت برای متقاضیان در سال ۱۴۰۰

صنایع دریایی