حمل و نقل و زیرساخت
دسته بندی :
سفارش ساخت چهار فروند شناور اقیانوس پیما به تولیدکنندگان داخل

سفارش ساخت چهار فروند شناور اقیانوس پیما به تولیدکنندگان داخل

کشتی و کشتی سازی
توافق ایران و روسیه برای انجام پروژه مشترک کشتی‌سازی

توافق ایران و روسیه برای انجام پروژه مشترک کشتی‌سازی

کشتی و کشتی سازی
ظرفیت بسیار مناسبی در بنادر شمالی ایجاد شده است/ لزوم سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در بنادر شمالی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران:

ظرفیت بسیار مناسبی در بنادر شمالی ایجاد شده است/ لزوم سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در بنادر شمالی

کشتی و کشتی سازی
مشکل ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر چین و هند برطرف شد
مدیرعامل سازمان بنادر:

مشکل ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر چین و هند برطرف شد

کشتی و کشتی سازی
رئیس جمهوری: دولت از بومی سازی فناوری صنعت کشتی سازی حمایت می‌کند

رئیس جمهوری: دولت از بومی سازی فناوری صنعت کشتی سازی حمایت می‌کند

کشتی و کشتی سازی
اعلام حمایت روسیه برای همکاری با ایران در کشتی سازی
در دیدار با سفیر ایران مطرح شد؛

اعلام حمایت روسیه برای همکاری با ایران در کشتی سازی

کشتی و کشتی سازی
ارائه تخفیفات هدفمند برای خطوط کشتیرانی در بنادر کشور

ارائه تخفیفات هدفمند برای خطوط کشتیرانی در بنادر کشور

کشتی و کشتی سازی
۱۲