معادن و مواد معدنی کرومیت
دسته بندی :
کارفرمای معدن کرومیت بافت به مرجع قضایی معرفی می‌شود
مدیرکل کار کرمان: به دنبال حادثه هفته جاری

کارفرمای معدن کرومیت بافت به مرجع قضایی معرفی می‌شود

مشکلات معدن کرومیت فاریاب مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات معدن کرومیت فاریاب مورد بررسی قرار گرفت

کاهش ۵۳ درصدی درآمد
وضعیت ناپایدار توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا؛

کاهش ۵۳ درصدی درآمد "کرومیت" در آذرماه

۲ تن کرومیت قاچاق در سبزوار کشف شد

۲ تن کرومیت قاچاق در سبزوار کشف شد

توسط مدیران عامل و مالی و ارزش گذار شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا:

"کرومیت" معرفی شد/ محل صرف منابع حاصل از عرضه اولیه سهام و ارزش هر سهم

«کرومیت» یک گام تا عرضه اولیه

«کرومیت» یک گام تا عرضه اولیه

کرومیت؛ لازمه فولاد است/ دو پروانه اکتشاف
در نشست خبری "یک دیدار- یک عرضه" مطرح شد؛

کرومیت؛ لازمه فولاد است/ دو پروانه اکتشاف "کرومیت" در دستور کار

۱