معادن و مواد معدنی کرومیت
دسته بندی :
پیگیری مطالبات کارگران معدن کرومیت صوغان اُرزوییه

پیگیری مطالبات کارگران معدن کرومیت صوغان اُرزوییه

آغاز استخراج معدن کرومیت در پکتیکا

آغاز استخراج معدن کرومیت در پکتیکا

برگشت به کار ۱۲۰۰ نفر با صدور مجدد پروانه بهره‌برداری معدن کرومیت منوجان
رئیس سازمان صمت جنوب کرمان خبر داد:

برگشت به کار ۱۲۰۰ نفر با صدور مجدد پروانه بهره‌برداری معدن کرومیت منوجان

پروانه بهره برداری معدن کرومیت فطر صادر شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان:

پروانه بهره برداری معدن کرومیت فطر صادر شد

معادن اُرزوئیه کرمان باز هم جان یک نفر را گرفت

معادن اُرزوئیه کرمان باز هم جان یک نفر را گرفت

مرگ یک کارگر در معدن کرومیت ارزوئیه کرمان

مرگ یک کارگر در معدن کرومیت ارزوئیه کرمان

معدن ۵۰ متری در شهرستان ارزوئیه دچار ریزش شد
فرماندار ارزوئیه:

معدن ۵۰ متری در شهرستان ارزوئیه دچار ریزش شد