آهن و فولاد آهن اسفنجی
دسته بندی :
بازدید مدیرکل صمت استان فارس از فولاد اقلید پارس

بازدید مدیرکل صمت استان فارس از فولاد اقلید پارس

رشد قیمت آهن اسفنجی صادراتی هند

رشد قیمت آهن اسفنجی صادراتی هند

مشعل آهن اسفنجی اردبیل تا پایان امسال روشن شود
موثقی‌نیا در نشست با سهامداران و مدیران ایریتک:

مشعل آهن اسفنجی اردبیل تا پایان امسال روشن شود

ارسال هر ۵ قسمت دودکش اجکتور (Ejector Estack) پروژه آهن‌ اسفنجی بافق به سایت در خرداد ۱۴۰۳
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران خبر داد:

ارسال هر ۵ قسمت دودکش اجکتور (Ejector Estack) پروژه آهن‌ اسفنجی بافق به سایت در خرداد ۱۴۰۳