آهن و فولاد آهن اسفنجی
دسته بندی :
رشد ۲۹ درصدی تولید آهن اسفنجی تا پایان مردادماه

رشد ۲۹ درصدی تولید آهن اسفنجی تا پایان مردادماه

آهن اسفنجی و گندله به سوی سقف قیمتی سال

آهن اسفنجی و گندله به سوی سقف قیمتی سال

افزایش ۱۰ درصدی تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان
با نوسازی اساسی کولینگ‌تاور احیا حاصل شد؛

افزایش ۱۰ درصدی تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان

افزایش ۲۳۲ درصدی صادرات آهن اسفنجی

افزایش ۲۳۲ درصدی صادرات آهن اسفنجی

احداث فراسرزمینی دومین کارخانه ایرانی تولید آهن اسفنجی
«پِرِد» ایران وارد آمریکای لاتین می‌شود؛

احداث فراسرزمینی دومین کارخانه ایرانی تولید آهن اسفنجی

پرطرفدارترین عناوین