صنایع کوچک
دسته بندی :
توسعه زیست بوم فناوری و دانش‌بنیان در حوزه لوازم خانگی
مدیرعامل شرکت صنایع عمومی تامین عنوان کرد

توسعه زیست بوم فناوری و دانش‌بنیان در حوزه لوازم خانگی

لوازم خانگی
وزارت صمت با تشدید نظارت از گرانفروشی لوازم خانگی جلوگیری کند
دهقانی:

وزارت صمت با تشدید نظارت از گرانفروشی لوازم خانگی جلوگیری کند

لوازم خانگی
الزام تولیدکنندگان لوازم خانگی به صادرات منجر به ارتقا کیفیت می‌شود
سیاهکلی:

الزام تولیدکنندگان لوازم خانگی به صادرات منجر به ارتقا کیفیت می‌شود

لوازم خانگی
تولیدکنندگان لوازم خانگی به شیوه‌های جایگزین روی آورده‌اند

تولیدکنندگان لوازم خانگی به شیوه‌های جایگزین روی آورده‌اند

لوازم خانگی
نرخ ارز بر بازار لوازم‌خانگی اثر نداشت

نرخ ارز بر بازار لوازم‌خانگی اثر نداشت

لوازم خانگی
نرخ ارز بر بازار لوازم خانگی اثر نداشته است

نرخ ارز بر بازار لوازم خانگی اثر نداشته است

لوازم خانگی
آیا تلاطم بازار ارز منجر به قفل شدن عرضه لوازم خانگی می‌شود؟

آیا تلاطم بازار ارز منجر به قفل شدن عرضه لوازم خانگی می‌شود؟

لوازم خانگی