زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دسته بندی :
فسیل‌شناس مشهور درگذشت

فسیل‌شناس مشهور درگذشت

فسیل شناسی و چینه شناسی
شواهدی جدید از زندگی گروهی تیراناسور‌ها در گور دسته‌جمعی

شواهدی جدید از زندگی گروهی تیراناسور‌ها در گور دسته‌جمعی

فسیل شناسی و چینه شناسی
فسیل‌های ۷ میلیون ساله، لنگ ۷ میلیارد اعتبار

فسیل‌های ۷ میلیون ساله، لنگ ۷ میلیارد اعتبار

فسیل شناسی و چینه شناسی
آیا امکان بازگشت دایناسور‌ها وجود دارد؟

آیا امکان بازگشت دایناسور‌ها وجود دارد؟

فسیل شناسی و چینه شناسی
کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده

کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده

فسیل شناسی و چینه شناسی