زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دسته بندی :
کشف قدیمی‌ترین ریزفسیل‌های سه بعدی

کشف قدیمی‌ترین ریزفسیل‌های سه بعدی

فسیل‌شناس مشهور درگذشت

فسیل‌شناس مشهور درگذشت

فسیل‌های ۷ میلیون ساله، لنگ ۷ میلیارد اعتبار

فسیل‌های ۷ میلیون ساله، لنگ ۷ میلیارد اعتبار

آیا امکان بازگشت دایناسور‌ها وجود دارد؟

آیا امکان بازگشت دایناسور‌ها وجود دارد؟

کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده

کشف فسیل ۴۷ میلیون ساله یک مگس با شکمی پر از گرده