آهن و فولاد
دسته بندی :
تولید آرک معدن TH ۳۶ در ذوب آهن اصفهان
برای اولین بار در کشور صورت گرفت

تولید آرک معدن TH ۳۶ در ذوب آهن اصفهان

لوله و پروفیل فولادی
درآمد‌ها ماهانه
درآمد تیرماه "فلوله" از لحاظ ماهانه و سالانه با اُفت همراه بود؛

درآمد‌ها ماهانه "فلوله" باردیگر در کانال نزولی

لوله و پروفیل فولادی
امضای قرارداد ساخت بار اول لوله‌های جریانی بدون درز

امضای قرارداد ساخت بار اول لوله‌های جریانی بدون درز

لوله و پروفیل فولادی
لزوم تغییر در نحوه‌ی فروش ورق و ضرورت تامین نیاز لوله‌سازان به مواد اولیه

لزوم تغییر در نحوه‌ی فروش ورق و ضرورت تامین نیاز لوله‌سازان به مواد اولیه

لوله و پروفیل فولادی
تولیدکنندگان به بازار‌های جهانی نیاز دارند
قاسمعلی جباری، مدیرعامل شرکت پروفیل فولادی اصفهان:

تولیدکنندگان به بازار‌های جهانی نیاز دارند

لوله و پروفیل فولادی
محصولات «شرکت فولاد مبارکه» از نظر کیفیت بی رقیب است
رئیس هیات مدیره لوله و پروفیل صابری:

محصولات «شرکت فولاد مبارکه» از نظر کیفیت بی رقیب است

لوله و پروفیل فولادی
توضیحات معاون استاندار در خصوص شرکت لوله سازی خوزستان

توضیحات معاون استاندار در خصوص شرکت لوله سازی خوزستان

لوله و پروفیل فولادی
سرمایه
در صورت تصویب؛

سرمایه "فلوله" افزایش می‌یابد

لوله و پروفیل فولادی
۱۲۳