زمین شناسی زمین شناسی
دسته بندی :
افزایش درآمد دولت از راه شناسایی معادن جدید
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور:

افزایش درآمد دولت از راه شناسایی معادن جدید

جلوگیری از پیشرفت فرونشست مستلزم حفر نکردن چاه‌های جدید کشاورزی است
در چهل‌ودومین گردهمایی علوم‌ زمین مطرح شد:

جلوگیری از پیشرفت فرونشست مستلزم حفر نکردن چاه‌های جدید کشاورزی است

سرمایه‌گذاری دنیا در سوخت‌های پاک به موازات سوخت فسیلی بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار است
معاون وزیر صمت در افتتاحیه چهل‌ودومین گردهمایی علوم‌ زمین:

سرمایه‌گذاری دنیا در سوخت‌های پاک به موازات سوخت فسیلی بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلار است

ایران در مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعت در استاندارد جهانی قرار ندارد
دبیر علمی چهل‌ودومین گردهمایی علوم‌ زمین:

ایران در مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعت در استاندارد جهانی قرار ندارد

۷۵ پروژه زمین شناسی و اکتشافی در کردستان به اجرا درآمد
در قالب طرح تحول زمین شناسی؛

۷۵ پروژه زمین شناسی و اکتشافی در کردستان به اجرا درآمد