زمین شناسی
دسته بندی :
بررسی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در کردستان
با برگزاری کارگاه آموزشی محقق شد

بررسی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در کردستان

زمین شناسی
تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت هدفمند بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایرمعدنی، همسو با سیاست‌های حاکمیتی کشور اجتناب‌ناپذیر است
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی:

تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت هدفمند بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایرمعدنی، همسو با سیاست‌های حاکمیتی کشور اجتناب‌ناپذیر است

زمین شناسی
رونق‌بخشی بە معادن از جملە اهداف نقشە‌های ژئوشیمیایی است
مدیر طرح و برنامە سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

رونق‌بخشی بە معادن از جملە اهداف نقشە‌های ژئوشیمیایی است

زمین شناسی
اطلاعات پایه زمین شناسی۵۳ درصد اراضی کردستان تهیه می‌شود
رییس سازمان زمین شناسی کشور:

اطلاعات پایه زمین شناسی۵۳ درصد اراضی کردستان تهیه می‌شود

زمین شناسی
طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور در کردستان افتتاح شد

طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور در کردستان افتتاح شد

زمین شناسی

کشف جدید دانشمندان | آهن در هسته زمین هم زنگ می‌زند!

زمین شناسی
پایگاه داده‌های علوم زمین و معادن کشور راه‌اندازی می‌شود

پایگاه داده‌های علوم زمین و معادن کشور راه‌اندازی می‌شود

زمین شناسی
ایران در یک «دوره ۳۰ ساله خشکسالی» قرار دارد

ایران در یک «دوره ۳۰ ساله خشکسالی» قرار دارد

زمین شناسی