زمین شناسی
دسته بندی :
اجرای طرح تحول زمین ­شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی در دولت سیزدهم

اجرای طرح تحول زمین ­شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی در دولت سیزدهم

زمین شناسی
دقت کار در سازمان زمین‌شناسی ۴ برابر شد/ در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد
معاون وزیر صمت اعلام کرد؛

دقت کار در سازمان زمین‌شناسی ۴ برابر شد/ در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد

زمین شناسی
تماشای قاب‌های دیدنی از خاک پر گهر

تماشای قاب‌های دیدنی از خاک پر گهر

زمین شناسی
حریم گسل کرج و شهر‌های واقع در شعاع ۳۰ کیلومتری آن مشخص شد

حریم گسل کرج و شهر‌های واقع در شعاع ۳۰ کیلومتری آن مشخص شد

زمین شناسی
اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور
با آغاز دولت سیزدهم رقم خورد؛

اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور

زمین شناسی