زمین شناسی زمین شناسی
دسته بندی :
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور داده‌های یکپارچه فراطیفی تولید می‌کند
با هدف ایجاد کتابخانه طیفی کشور:

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور داده‌های یکپارچه فراطیفی تولید می‌کند

با تکمیل اقدامات اکتشافی در کشور، گنجی فراوان از مواد معدنی خواهیم داشت
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

با تکمیل اقدامات اکتشافی در کشور، گنجی فراوان از مواد معدنی خواهیم داشت

اختتامیه بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اختتامیه بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

متخصصان فعال در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی برای کشور غنیمت هستند
نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:

متخصصان فعال در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی برای کشور غنیمت هستند

دولت در بخش حاکمیتی به جای کوچک شدن، چابک شود
در دیدار نماینده مجلس شورای اسلامی از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح شد:

دولت در بخش حاکمیتی به جای کوچک شدن، چابک شود

اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی در استان یزد
از ابتدای آبان ماه سالجاری صورت می‌گیرد:

اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی در استان یزد

پرطرفدارترین عناوین