اخبار سرویس حمل و نقل و زیرساخت
در نشست سه جانبه اتاق ایران اعلام شد

فلای دبی با نگاه مثبت برقراری پرواز مستقیم به کرمان را بررسی می‌کند

ذخیره سد کرخه به ۳ میلیارد مترمکعب رسید

رشد ۹.۶ درصدی ترانزیت ریلی در سال ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی مطرح کرد

نگرانی‌ها از تمدید تعلیق ایران در صدور بیمه سبز

جذب سرمایه‌گذاری ۵۰ همتی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳

۱