زمین شناسی
دسته بندی :
انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی در جهت برطرف‌سازی نیاز فولادسازارن کشور
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مطرح کرد:

انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی در جهت برطرف‌سازی نیاز فولادسازارن کشور

ژئوفیزیک هوایی و ژئومتیکس
تفاهم‌نامه مطالعات ژئوفیزیک هوابرد استان اصفهان در فولاد مبارکه به امضا رسید

تفاهم‌نامه مطالعات ژئوفیزیک هوابرد استان اصفهان در فولاد مبارکه به امضا رسید

ژئوفیزیک هوایی و ژئومتیکس
همکاری سه جانبه برای مطالعات ژئوفیزیک هوابرد معادن آهن و منگنز
با امضای یک تفاهم‎نامه اجرایی می‌شود

همکاری سه جانبه برای مطالعات ژئوفیزیک هوابرد معادن آهن و منگنز

ژئوفیزیک هوایی و ژئومتیکس
مطالعات ژئوفیزیک در ۳ هزار کیلومتر مربع اراضی سربیشه انجام شد

مطالعات ژئوفیزیک در ۳ هزار کیلومتر مربع اراضی سربیشه انجام شد

ژئوفیزیک هوایی و ژئومتیکس