آهن و فولاد
دسته بندی :
ثبت رکورد تاریخی تولید بریکت گرم در صبا فولاد خلیج فارس در فاصله یک ماه و نیم به پایان سال مالی
مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس عنوان کرد:

ثبت رکورد تاریخی تولید بریکت گرم در صبا فولاد خلیج فارس در فاصله یک ماه و نیم به پایان سال مالی

بریکت
دستیابی چادرملو به دانش تولید بریکت سرد

دستیابی چادرملو به دانش تولید بریکت سرد

بریکت
رشد ۲۷ درصدی صادرات بریکت گرم صبا فولاد در سال ۱۴۰۰

رشد ۲۷ درصدی صادرات بریکت گرم صبا فولاد در سال ۱۴۰۰

بریکت
تقسیم سود ۵۷۵ تومانی در مجمع «فسبزوار»

تقسیم سود ۵۷۵ تومانی در مجمع «فسبزوار»

بریکت
کمبود انرژی، کل زنجیره فولاد را فلج کرده است
مدیرعامل شرکت پارس پولاد یاران:

کمبود انرژی، کل زنجیره فولاد را فلج کرده است

بریکت
صبا فولاد خلیج فارس باز هم رکورد زد/ رکورد ریت تولید روزانه جدید به ثبت رسید
سعید بزرگی خبر داد:

صبا فولاد خلیج فارس باز هم رکورد زد/ رکورد ریت تولید روزانه جدید به ثبت رسید

بریکت
۱۲