آهن و فولاد
دسته بندی :
صبا فولاد خلیج فارس باز هم رکورد زد/ رکورد ریت تولید روزانه جدید به ثبت رسید
سعید بزرگی خبر داد:

صبا فولاد خلیج فارس باز هم رکورد زد/ رکورد ریت تولید روزانه جدید به ثبت رسید

بریکت
عرضه بریکت گرم در بورس کالا برای نخستین بار در ایران
سعید بزرگی، مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس خبر داد:

عرضه بریکت گرم در بورس کالا برای نخستین بار در ایران

بریکت