آهن و فولاد
دسته بندی :
عرضه بریکت گرم در بورس کالا برای نخستین بار در ایران
سعید بزرگی، مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس خبر داد:

عرضه بریکت گرم در بورس کالا برای نخستین بار در ایران

بریکت