مسکن و ساختمان
دسته بندی :
مالکان اراضی خط آهن مرکز شهر زمین دریافت می‌کنند

مالکان اراضی خط آهن مرکز شهر زمین دریافت می‌کنند

زمین و اراضی
اعراب شمال را اشغال می‌کنند/ ایران خشک‌ترین کشور دنیا

اعراب شمال را اشغال می‌کنند/ ایران خشک‌ترین کشور دنیا

زمین و اراضی
آذربایجان‌غربی و تهران در صدر تعرض به زمین‌های دولتی
آمار مهرماه نشان می‌دهد

آذربایجان‌غربی و تهران در صدر تعرض به زمین‌های دولتی

زمین و اراضی
طرح فعلی ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها، زمین خواری را تقویت می‌کند
خضریان با اشاره به لزوم رفع اشکالات طرح‌های هادی روستا‌ها؛

طرح فعلی ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها، زمین خواری را تقویت می‌کند

زمین و اراضی
۱۲