مسکن و ساختمان
دسته بندی :
۲۰ درصد اراضی کشاورزی کشور تا ۱۴۰۴ زیر «کشت قرار‌دادی» می‌رود

۲۰ درصد اراضی کشاورزی کشور تا ۱۴۰۴ زیر «کشت قرار‌دادی» می‌رود

زمین و اراضی
رئیس سازمان امور اراضی کشور تغییر کرد

رئیس سازمان امور اراضی کشور تغییر کرد

زمین و اراضی
زمین نهضت ملی مسکن در ۲۷ استان تامین نشد

زمین نهضت ملی مسکن در ۲۷ استان تامین نشد

زمین و اراضی
تغییر کاربری اراضی درجه یک خسارت سنگینی را به همراه دارد
عسکری در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی:

تغییر کاربری اراضی درجه یک خسارت سنگینی را به همراه دارد

زمین و اراضی
شناسایی ۳۷ هزار زمین در حریم شهر‌ها برای نهضت ملی مسکن

شناسایی ۳۷ هزار زمین در حریم شهر‌ها برای نهضت ملی مسکن

زمین و اراضی
تأمین زمین برای بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی

تأمین زمین برای بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی

زمین و اراضی
شرایط واگذاری زمین ۲۰۰متری به خانواده‌های دارای ۳ فرزند

شرایط واگذاری زمین ۲۰۰متری به خانواده‌های دارای ۳ فرزند

زمین و اراضی
زمین‌های دولتی به ارزش ۸ هزار میلیارد ریال در کرمان به بیت‌المال اعاده شد
سال ۱۴۰۰

زمین‌های دولتی به ارزش ۸ هزار میلیارد ریال در کرمان به بیت‌المال اعاده شد

زمین و اراضی
۱۲۳۴