مسکن و ساختمان
دسته بندی :
واگذاری زمین به ۳۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن

واگذاری زمین به ۳۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن

زمین و اراضی
واگذاری زمین به ۳۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن

واگذاری زمین به ۳۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن

زمین و اراضی
۲۰هزار هکتار زمین آماده واگذاری در شهرک‌های صنعتی کشور

۲۰هزار هکتار زمین آماده واگذاری در شهرک‌های صنعتی کشور

زمین و اراضی
کسری ۵۰۳ هزار هکتاری زمین متقاضیان تایید شده نهضت ملی مسکن

کسری ۵۰۳ هزار هکتاری زمین متقاضیان تایید شده نهضت ملی مسکن

زمین و اراضی
تعیین تکلیف اراضی در اختیار شرکت فولاد خوزستان
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد:

تعیین تکلیف اراضی در اختیار شرکت فولاد خوزستان

زمین و اراضی
برگزاری مزایده فروش املاک سازمان ملی زمین و مسکن

برگزاری مزایده فروش املاک سازمان ملی زمین و مسکن

زمین و اراضی
واگذاری زمین به مردم برای ساخت و احیای بافت‌های فرسوده کلید گشایش قفل مسکن
شاکری تاکید کرد:

واگذاری زمین به مردم برای ساخت و احیای بافت‌های فرسوده کلید گشایش قفل مسکن

زمین و اراضی
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

زمین و اراضی
کمبود زمین نهضت ملی مسکن در ۴ استان

کمبود زمین نهضت ملی مسکن در ۴ استان

زمین و اراضی