مسکن و ساختمان
دسته بندی :
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

زمین و اراضی
کمبود زمین نهضت ملی مسکن در ۴ استان

کمبود زمین نهضت ملی مسکن در ۴ استان

زمین و اراضی
طرح جدید دولت برای واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله در ۹۰۰ شهر

طرح جدید دولت برای واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله در ۹۰۰ شهر

زمین و اراضی
رانت میلیاردی به زمین‌خوارها؟ / هشدار صاحب نظران شهرسازی و مسکن درباره تبعات این مدل واگذاری زمین
آیین‌نامه انحرافی برای تبصره بودجه؛ اراضی تصرفی به اسم «نجات سکونت‌گاه‌های غیررسمی» حراج می‌شود

رانت میلیاردی به زمین‌خوارها؟ / هشدار صاحب نظران شهرسازی و مسکن درباره تبعات این مدل واگذاری زمین

زمین و اراضی
زمین‌های وقفی در اختیار نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد

زمین‌های وقفی در اختیار نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد

زمین و اراضی
کمبود زمین برای فعالیت‌های تولیدی صنعتی در شمال کشور
وزیر صمت مطرح کرد؛

کمبود زمین برای فعالیت‌های تولیدی صنعتی در شمال کشور

زمین و اراضی
سراب ارزانی زمین شهرها/ ۶ دیوار مقابل سرمایه گذاران ساختمانی
معادله قیمت زمین مسکونی چه پیامی برای سازنده‌ها دارد؟

سراب ارزانی زمین شهرها/ ۶ دیوار مقابل سرمایه گذاران ساختمانی

زمین و اراضی
اعطای زمین قسطی و مسکن قطعی شد + جزییات

اعطای زمین قسطی و مسکن قطعی شد + جزییات

زمین و اراضی