مسکن و ساختمان
دسته بندی :
طرح فعلی ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها، زمین خواری را تقویت می‌کند
خضریان با اشاره به لزوم رفع اشکالات طرح‌های هادی روستا‌ها؛

طرح فعلی ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها، زمین خواری را تقویت می‌کند

زمین و اراضی
معادله بودجه با اراضی ملی/معادله جهانی تامین مالی با «اراضی ملی»
چین و آمریکا چگونه از زمین‌های دولتی بهره می‌برند؛ خام‌فروشی یا اجاره بلندمدت؟

معادله بودجه با اراضی ملی/معادله جهانی تامین مالی با «اراضی ملی»

زمین و اراضی
۲ سال حبس مجازات پنهانکاران زمین‌های دولتی
یوسفی مطرح کرد:

۲ سال حبس مجازات پنهانکاران زمین‌های دولتی

زمین و اراضی
آمادگی استانداری برای واگذاری زمین به اموال تملیکی تهران

آمادگی استانداری برای واگذاری زمین به اموال تملیکی تهران

زمین و اراضی
تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور اراضی بررسی می‌شود
طی هفته جاری در کمیسیون کشاورزی؛

تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور اراضی بررسی می‌شود

زمین و اراضی
انفصال از خدمت در انتظار مدیرانی که مانع استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن می‌شوند
یوسفی با اشاره به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن؛

انفصال از خدمت در انتظار مدیرانی که مانع استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن می‌شوند

زمین و اراضی
کارنامه ۹۹ حباب‌سازان ملکی
ویژه/ معاملات مسکن سال جدید با چه قیمتی شروع می‌شود؟

کارنامه ۹۹ حباب‌سازان ملکی

زمین و اراضی