خودرو و قطعه سازی
دسته بندی :
تشدید نظارت بر انبار‌های نگه‌داری لاستیک خودرو در خوزستان/ برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر
سرپرست اداره کل صمت خوزستان خبر داد:

تشدید نظارت بر انبار‌های نگه‌داری لاستیک خودرو در خوزستان/ برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر

تایر و لاستیک
ضرورت حمایت از صادرات مستقیم برای حمایت از صنعت تایر

ضرورت حمایت از صادرات مستقیم برای حمایت از صنعت تایر

تایر و لاستیک
حریق در انبار دپوی لاستیک در جاده معدن شهرری

حریق در انبار دپوی لاستیک در جاده معدن شهرری

تایر و لاستیک
هشدار سازمان حمایت به احتکارکنندگان لاستیک خودرو در سراسر کشور

هشدار سازمان حمایت به احتکارکنندگان لاستیک خودرو در سراسر کشور

تایر و لاستیک
برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر در سراسر کشور
سازمان حمایت اعلام کرد؛

برخورد قاطع با احتکارکنندگان تایر در سراسر کشور

تایر و لاستیک
خود کفایی درتولید لاستیک ماشین‌های فوق سنگینِ معادن

خود کفایی درتولید لاستیک ماشین‌های فوق سنگینِ معادن

تایر و لاستیک
کارخانه لاستیک بارز لرستان توسط شستا تأمین اعتبار می‌شود

کارخانه لاستیک بارز لرستان توسط شستا تأمین اعتبار می‌شود

تایر و لاستیک
فروش لاستیک سواری به قیمت مصوب از ۱۵ اسفندماه
سخنگوی وزارت صمت خبر داد:

فروش لاستیک سواری به قیمت مصوب از ۱۵ اسفندماه

تایر و لاستیک