صنایع کوچک صنایع بسته بندی
دسته بندی :
مجمع
با برگزاری مجمع شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد؛

مجمع "فبستم" سود تقسیم نکرد

"فبستم" از سهامداران دعوت کرد

شرکت صنایع بسته‌بندی ایران؛

"فبیرا" عملیات اجرایی دادانامه‌ها را متوقف کرد

پرطرفدارترین عناوین