سازمان های توسعه، نوسازی، حمایت و مدیریت

اقتصاد و تجارت سازمان های توسعه، نوسازی، حمایت و مدیریت
دسته بندی :
موثق‌ترین دیدار گرم با کارکنان روابط عمومی

موثق‌ترین دیدار گرم با کارکنان روابط عمومی

بررسی عملکرد ایمیدرو توسط دیوان محاسبات

بررسی عملکرد ایمیدرو توسط دیوان محاسبات

سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار میلیارد ریالی ایمیدرو در ۲۸ پروژه راهسازی و برق‌رسانی بخش خصوصی
گزارش عملکرد زیربنا‌های معادن سال ۱۴۰۲ اعلام شد

سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار میلیارد ریالی ایمیدرو در ۲۸ پروژه راهسازی و برق‌رسانی بخش خصوصی

شکایت پیمانکاران از ایمیدرو به چه علتی است؟
مهدی‌فر:

شکایت پیمانکاران از ایمیدرو به چه علتی است؟