اقتصاد و تجارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دسته بندی :
بازسازی اعتماد عمومی با بازشناسی کارکرد روابط عمومی
"سعید خادمی‌پور" مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

بازسازی اعتماد عمومی با بازشناسی کارکرد روابط عمومی

سهم ۲۵ درصدی مناطق آزاد از رشد اقتصادی کشور

سهم ۲۵ درصدی مناطق آزاد از رشد اقتصادی کشور

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی و پشتیبانی تولید
مدیرکل صمت خراسان‌شمالی خبر داد؛

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با هدف توسعه اقتصادی و پشتیبانی تولید

معاون وزیر نفت با اشاره به بسترسازی مناسب ایمیدرو؛

"لامرد" مستعد ایجاد پارک‌های شیمی معدنی است

ایمیدرو زیرساخت‌های توسعه صادرات را فراهم کرده است
معاون وزیر نفت در بازدید از منطقه ویژه پارسیان:

ایمیدرو زیرساخت‌های توسعه صادرات را فراهم کرده است