اقتصاد و تجارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دسته بندی :
نقش ویژه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در هدف‌گذاری تولید یک میلیون تن مس کاتد

نقش ویژه منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در هدف‌گذاری تولید یک میلیون تن مس کاتد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بازدید سرپرست وزارت صمت از واحد‌های تولیدی منطقه آزاد چابهار

بازدید سرپرست وزارت صمت از واحد‌های تولیدی منطقه آزاد چابهار

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
منطقه ویژه پارسیان بندر تخصصی فعالیت‌های معدنی

منطقه ویژه پارسیان بندر تخصصی فعالیت‌های معدنی

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تهیه ۳۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش ۵‌میلیارد یورو در مناطق آزاد

تهیه ۳۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش ۵‌میلیارد یورو در مناطق آزاد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
سرپرست منطقه آزاد انزلی منصوب شد

سرپرست منطقه آزاد انزلی منصوب شد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
رونمایی از ۳۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری در ۷ منطقه آزاد

رونمایی از ۳۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری در ۷ منطقه آزاد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
فراهم کردن زیرساخت منطقه آزاد اینچه‌برون، ره‌آورد‌های سفر رئیس جمهوری به گلستان

فراهم کردن زیرساخت منطقه آزاد اینچه‌برون، ره‌آورد‌های سفر رئیس جمهوری به گلستان

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
پرطرفدارترین عناوین